Thông báo cập nhập MuMu Nebula

15/12/2021

Thông báo cập nhập MuMu Nebula

Thông báo phiên bản cập nhập MuMu Nebula V7.0.0.6x86

Liên hệ với chúng tôi qua  Facebook Messengerđể được hỗ trợ nhiều hơn

 

Thông báo phát hành MuMu Nebula>> 

 

MuMu Nebula phiên bản V7.0.0.6x86  [2021.11.29]

> Tải ngay tại tây<
1. Sửa lỗi thoát game《Swordmaster Story》;
2. Sửa lỗi mất tiếng súng trong《LifeAfter》;
3.  Tăng tốc độ khởi động
4. Sửa lỗi đen màn hình sau khi khởi động một thời gian  trong game《Harry Potter: Magic Awakened》
 

 

HOT GAMES

Xu Hướng Nhiều hơn >
Gợi ý Nhiều hơn >