Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Ghi chú cài đặt / Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi
Thời gian cập nhật mới nhất:2021-07-18

Tắt Hyper-v

Vào "Control Panel" → "Programs" → "Turn Windows features on or off" → Bỏ chọn hộp kiểm ở "Hyper-V" phía trước. ( Bỏ chọn hộp kiểm ở "Windows Sandbox", "Windows Hypervisor Platform", "Virtual Machine Platform" phía trước (nếu có) cũng được).

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 1

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 2

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 3

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 4

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 5

Cách tắt cô lập lõi (core isolation)

Vào "Windows Security" - "Device Security" – Nhấp "Core Isolation Details" – Tắt "Memory integrity" – Nhấp AC YES Button

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 6

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 7

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 8

Cách tắt Hyper-V và cô lập lõi 9

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm > https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...

Kiểu bo mạch chủ máy tính của bạn:

Trang này là hướng dẫn kích hoạt VT cho bo mạch chủ này.

Nếu hoạt động thực tế của bạn không khớp với hướng dẫn, vui lòng tìm kiếm hướng dẫn cài đặt tương ứng cho bo mạch chủ hoặc tham khảo dịch vụ khách hàng.