Sau khi khởi động trình giả lập, màn hình có kích thước khác và không hoạt động bình thường

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Cài đặt khác thường / Sau khi khởi động trình giả lập, màn hình có kích thước khác và không hoạt động bình thường
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Sau khi khởi động trình giả lập, màn hình có kích thước khác và không hoạt động bình thường
Thời gian cập nhật mới nhất:2022-07-28

Đối với một số người dùng, sự khác biệt về kích thước cửa sổ sau sẽ xuất hiện sau khi khởi động trình phát MuMu. Vui lòng giải quyết vấn đề theo các cách sau:

A área de trabalho torna-se de tamanho diferente após iniciar o MuMu

Tình hình 1, bạn vui lòng kiểm tra xem có "màn hình ngoài" không, nếu có thì hãy hủy màn hình ngoài đi, tạm thời không thể hiển thị bình thường trên màn hình ngoài được.

Tình hình 2, vui lòng đảm bảo thu phóng và bố cục màn hình là "100%", các thu phóng khác có thể gây ra sự cố hiển thị, bạn có thể kiểm tra và thiết lập bằng cách nhấp chuột phải vào "Hiển thị" trên màn hình.

Tình hình 3, nhấp chuột phải vào biểu tượng trình giả lập MuMu trên màn hình, Thuộc tính 1 Tương thích 1 Thay đổi cài đặt DPI của Engage 1 Bỏ chọn Hành vi chia tỷ lệ DPI cao và lưu, khởi động lại trình giả lập.

 

 

 

 

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...

Kiểu bo mạch chủ máy tính của bạn:

Trang này là hướng dẫn kích hoạt VT cho bo mạch chủ này.

Nếu hoạt động thực tế của bạn không khớp với hướng dẫn, vui lòng tìm kiếm hướng dẫn cài đặt tương ứng cho bo mạch chủ hoặc tham khảo dịch vụ khách hàng.