Bật VT trong PC Lenovo

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Cách khởi động VT / Bật VT trong PC Lenovo
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Bật VT trong PC Lenovo
Thời gian cập nhật mới nhất:2021-07-16

Nhấp để chọn dòng máy tính tương ứng

1. Máy tính xách tay đa dụng (dòng Y, Z, G, N) với chipset Intel

2. Máy tính xách tay đa dụng (dòng Y, Z, G) với chipset AMD

3. Máy tính xách tay thương mại

4. Máy tính xách tay Internet

5. Máy tính xách tay AMD

 

1. Máy tính xách tay đa dụng (dòng Y, Z, G, N) với chipset Intel

Khởi động lại PC của bạn và truy cập BIOS:

Trên giao diện đầu tiên sau khi khởi động, nhấn "F2"(hoặc "Fn + F2" đối với một số kiểu máy xác định) liên tục để vào BIOS.

Ghi chú: (Nên làm thế nào nếu tôi không vào được BIOS vì khởi động quá nhanh?)

Bật VT trong PC Lenovo 1

Chọn "Configuration" → "Intel Virtual Technology" → Thay đổi nó đến "Enabled" → Nhấn F10 để lưu cài đặt và thoát.

Bật VT trong PC Lenovo 2

 

2. Máy tính xách tay đa dụng (dòng Y, Z, G) với chipset AMD

Khởi động lại PC của bạn và truy cập BIOS:

Trên giao diện đầu tiên sau khi khởi động, nhấn "F2"(hoặc "Fn + F2" đối với một số kiểu máy xác định) liên tục để vào BIOS.

Ghi chú: (Nên làm thế nào nếu tôi không vào được BIOS vì khởi động quá nhanh?)

Chọn "Configuration" → " SVM Support " → Thay đổi nó đến "Enabled" → Nhấn F10 để lưu cài đặt và thoát.

Bật VT trong PC Lenovo 3

 

3. Máy tính xách tay thương mại

Khởi động lại PC của bạn và truy cập BIOS:

Trên giao diện đầu tiên sau khi khởi động, nhấn "F1" liên tục để vào BIOS.

Ghi chú: (Nên làm thế nào nếu tôi không vào được BIOS vì khởi động quá nhanh?)

Chọn "Configuration" → "Virtualization" → Thay đổi nó đến "Enabled" → Nhấn F10 để lưu cài đặt và thoát.

Bật VT trong PC Lenovo 4

 

4. Máy tính xách tay Internet

Khởi động lại PC của bạn và truy cập BIOS:

Trên giao diện đầu tiên sau khi khởi động, nhấn "F1" liên tục để vào BIOS.

Ghi chú: (Nên làm thế nào nếu tôi không vào được BIOS vì khởi động quá nhanh?)

Chọn " Security " → " Advanced " → "CPU setup" → "Intel(R) Virtual Technology" → Thay đổi nó đến "Enabled" → Nhấn F10 để lưu cài đặt và thoát.

Bật VT trong PC Lenovo 5

 

5. Máy tính xách tay AMD

Khởi động lại Cài đặt và truy cập BIOS:

Trên giao diện đầu tiên sau khi khởi động, nhấn "F1" liên tục để vào BIOS.

Ghi chú: (Nên làm thế nào nếu tôi không vào được BIOS vì khởi động quá nhanh?)

Chọn " Security " → Tìm "SVM uCode Option" → Thay đổi nó đến "Enabled" → Nhấn F10 để lưu cài đặt và thoát.

Bật VT trong PC Lenovo 6

Truy cập trang web chính thức của Lenovo để tìm hiểu về các lựa chọn thay thế khác.

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm >

https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...

Kiểu bo mạch chủ máy tính của bạn:

Trang này là hướng dẫn kích hoạt VT cho bo mạch chủ này.

Nếu hoạt động thực tế của bạn không khớp với hướng dẫn, vui lòng tìm kiếm hướng dẫn cài đặt tương ứng cho bo mạch chủ hoặc tham khảo dịch vụ khách hàng.