Mã lỗi cho lỗi khởi động và cài đặt

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Ghi chú cài đặt / Mã lỗi cho lỗi khởi động và cài đặt
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Mã lỗi cho lỗi khởi động và cài đặt
Thời gian cập nhật mới nhất:2021-07-20

Ctrl + F để tìm nhanh

[Giải pháp cho mã lỗi cập nhật cài đặt]

Tải xuống trước phiên bản đầy đủ của phần mềm từ trang web chính thứ

 

Error Code 70002: Cài đặt khác thường, phiên bản khôi phục không thành công

1. Gỡ cài đặt trình giả lập từ bảng điều khiển và cài đặt lại.

2. Gỡ cài đặt mà không từ bảng điều khiển có thể để lại các tệp còn lại trong thư mục cài đặt. Trong trường hợp này, vui lòng nhấn đến: C:\Users\Public\Documents\MuMu Files, tìm và xóa nemu.ini, và sau đó thử cài đặt lại trình giả lập.

 

Error Code 80001: Xung đột của Nemu.drv service

1. Nhấn vào đây để cài đặt hotfix, Nhấp chuột phải vào tệp hotfix và chọn "Run as administrator”. Sau khi khởi động thành công hotfix, hãy xóa các tệp còn lại khỏi thư mục cài đặt;

2. Thử cài đặt lại phần mềm vào một đĩa khác (tránh đặt tệp thiết lập trực tiếp trên màn hình hoặc trong thư mục tải xuống tệp của IE);

3. Hãy thử tải xuống lại phiên bản đầy đủ của phần mềm từ trang web này: https://adl.easebar.com/d/g/a11/c/gwoverseas

 

Error Code 1223:

Lặp lại lỗi, cài đặt lại phần mềm và ghi lại mã lỗi trước đó.

 

Error Code 10002: Thư mục cài đặt trống

Kiểm tra thư mục cài đặt và cài đặt lại bằng trình tải xuống.

 

Error Code 30000: Cập nhật Shell không thành công

Kiểm tra xem một thư mục hoặc tệp trong “EmulatorShell” trong thư mục cài đặt phần mềm có được mở hay không. Nếu như vậy, hãy đóng thư mục hoặc tệp có liên quan và thử cài đặt lại trình giả lập.

 

Error Code 30001: Sao lưu Shell không thành công

1. Có thể do không đủ dung lượng của đĩa; Kiểm tra xem đĩa có ít nhất 2G dung lượng trống hay không;

2. Nếu có đủ dung lượng đĩa, hãy thử cài đặt lại phần mềm từ đĩa khác.

 

Error Codes 30004-30007: Không giải nén được gói cài đặt

Tải xuống phiên bản tương ứng của phần mềm từ trang web chính thức.

 

Error Code 30008: Không sao lưu được hypervisor / 30009 Không tìm thấy hypervisor trong khi khôi phục / 30010 Lỗi sao chép trong quá trình khôi phục hypervisor

Khôi phục không thành công do cài đặt ghi đè không thành công. Thử dọn dẹp thư mục cài đặt, thông tin đăng ký và tệp cấu hình .ini (.ini configuration) trước khi cài đặt lại trình giả lập mới.

 

Error Code 40000: Không thể cập nhật trình khởi chạy

Mở “Trình quản lý tác vụ (Task Manager)” để xem có quá trình nào tên là “NemuLauncher.exe”. Nếu có, hãy kết thúc quá trình và thử cài đặt lại trình giả lập.

 

Error Codes 20000, 20002, 20003: Không cài đặt được trình điều khiển

Vào thư mục cài đặt của phần mềm, tìm NemuDrv.inf trong thư mục Hypervisor, nhấp chuột phải và chọn “Cài đặt (Install)” để thử cài đặt lại trình giả lập.

 

Error Code 50001:

1. Kiểm tra có đủ dung lượng trong đĩa nơi chứa thư mục cài đặt phần mềm hay không, đảm bảo có ít nhất 1,2 GB (2G + sẽ tốt hơn);

2. Thử cài đặt lại trình giả lập trong một thư mục cài đặt khác (trong một đĩa chính khác);

3. Nếu vấn đề này vẫn có, hãy tắt tất cả phần mềm bảo vệ và lặp lại hai bước đầu tiên.

4. Nếu các phương pháp trên đều không có hiệu quả, hãy nhấp để tải xuống hotfix này, sau đó khởi động bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn “Chạy với tư cách quản trị viên (Run as administrator)”.

 

Error Code 50002: Nâng cấp ROM không thành công, nhưng đã khôi phục thành công về ROM trước đó

1. Kiểm tra xem đĩa chứa thư mục cài đặt phần mềm đã đầy chưa. Nếu vậy, hãy xóa hoặc di chuyển một phần dữ liệu sang các đĩa khác, giải phóng ít nhất 2 GB dung lượng đĩa và thử cập nhật lại;

2. Nếu các phương pháp trên đều không có hiệu quả, hãy nhấp để tải xuống hotfix này, sau đó khởi động bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn “Chạy với tư cách quản trị viên (Run as administrator)”.

 

Error Code 50003: Nâng cấp ROM không thành công và cũng không thể khôi phục thành về ROM trước đó.

Phần mềm bị hỏng; vui lòng tải xuống lại gói cài đặt và thử cài đặt lại trình giả lập.

 

Error Code 50004: Triển khai thư mục chia sẻ không thành công

1. Kiểm tra xem thư mục “EmulatorShell” trong thư mục cài đặt phần mềm có các thư mục tên là “keymap_config” và “install_apk”. Nếu không, hãy tự mình tạo hai thư mực này và thử cài đặt lại trình giả lập;

2. Nếu các phương pháp trên đều không có hiệu quả, hãy nhấp để tải xuống hotfix này, sau đó khởi động bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn “Chạy với tư cách quản trị viên (Run as administrator)”

 

Error Code 50005: Cài đặt không thành công do lỗi mô-đun âm thanh

Nhấp để tải xuống hotfix này,

sau đó khởi động bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn “Chạy với tư cách quản trị viên (Run as administrator)”

 

Error Code 70000: Không lấy được đặc quyền của quản trị viên

Chuyển sang tài khoản Quản trị viên và thử cài đặt lại trình giả lập.

 

Error Code 70002: Cài đặt không thành công bởi vì phiên bản toàn cầu MuMu đã được cài đặt trước đó hoặc việc gỡ cài đặt không hoàn chỉnh dẫn đến các tệp còn sót lại

1. Gỡ cài đặt trình giả lập phiên bản toàn cầu từ bảng điều khiển và cài đặt lại nó;

2. Gỡ cài đặt mà không từ bảng điều khiển có thể để lại các tệp còn lại trong thư mục cài đặt. Trong trường hợp này, vui lòng nhấn đến: C:\Users\Public\Documents\MuMu Files, tìm và xóa nemu.ini, và sau đó thử cài đặt lại trình giả lập.
3. Ấn tổ hợp phím Window+R, nhập Regedit, tiến hành xoá tệp:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nemu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Nemu

 

 

Error Code -2147024894: Nemusvc service registration không thành công

1. Nhấp vào "Start" và nhập "cmd";

2. Nhấp chuột phải vào cmd và chạy nó với tư cách quản trị viên;

3. Nhập lệnh sau "C: \ Windows \ System32 \ sc delete NemuDrv" và nhấn Enter để khởi động lại trình giả lập.

Mã lỗi cho lỗi khởi động và cài đặt 1

Error Code 10000, 10001: Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng thông qua Facebook messenger, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.

 

[Giải pháp cho mã lỗi cài đặt]

Error Code -14

1. Nhấn “phím Windows + R” trên bàn phím của bạn để mở Run. Nhập “cmd” vào hộp văn bản và nhấp vào “OK” để kiểm tra xem “cmd.exe” có tồn tại trong hệ thống hay không. Nếu không, vui lòng tải xuống "cmd.exe" tương ứng với hệ thống và đặt nó vào windows / system32 dưới đĩa hệ thống hoặc trong thư mục chứa gói cài đặt phần mềm.

2. Nhấn “phím Windows + R” trên bàn phím của bạn để mở Run. Nhập “cmd” vào hộp văn bản và nhấp vào “OK” để kiểm tra xem tài khoản của bạn có quyền chạy cmd.exe hay không. Nếu không, hãy nhấp chuột phải vào cmd.exe và chọn “Properties”, thêm quyền và thử cài đặt lại trình giả lập.

 

Error Code 1

Kiểm tra xem dung lượng còn lại trên đĩa nơi chứa thư mục cài đặt phần mềm có đủ không, đảm bảo có ít nhất 1,2 GB (1,7 GB trở lên sẽ tốt hơn), sau đó thử cài đặt lại trình giả lập.

 

Error Code 2

1. Kiểm tra xem dung lượng còn lại trên đĩa nơi chứa thư mục cài đặt phần mềm có đủ không, đảm bảo có ít nhất 1,2 GB (1,7 GB trở lên sẽ tốt hơn);

2. Nếu không có vấn đề gì với dung lượng đĩa, hãy thử gỡ cài đặt phần mềm hiện tại rồi cài đặt lại vào đĩa khác (bằng cách di chuyển tệp thiết lập sang đĩa đó).

 

Error Codes -1073741701, -1073741502, -1073740966, 112786196, 117177468, 118552800, 135330540, 1073807364, 2011489172

Gói cài đặt có thể bị hỏng; hãy thử tải xuống lại một gói cài đặt mới và sau đó cài đặt với nó.

 

[Giải pháp cho mã lỗi khởi động trình giả lập]

Error Code 0x0000007b: Thiếu trình điều khiển bộ điều khiển ổ cứng hoặc chế độ ổ cứng sai.

Để thay đổi chế độ đĩa cứng, hãy truy cập BIOS và chọn Advanced-SATA Mode Selection, thay đổi nó thành IDE, sau đó lưu cài đặt và khởi động lại. 

Cách truy cập BIOS.

 

Error Code 0x80000003: Bộ nhớ không đọc được hoặc gián đoạn có thể lập trình bởi vì tràn dữ liệu, thư viện chưa đăng ký, hỏng bộ nhớ hoặc lỗi phối hợp phần mềm.

1. Hãy thử sửa chữa system.dll, nhấp vào đây để tải xuống tập lệnh sửa chữa, nhấp chuột phải vào nó và chọn "chạy với tư cách quản trị viên";

2. Sử dụng phần mềm chống vi-rút để quét PC và dọn dẹp phần còn lại của sổ đăng ký;

3. Cài đặt lại hệ thống

 

Error Code 0x0000000A: Xung đột giữa đồ họa và trình điều khiển chipset

Xóa trình điều khiển đồ họa hoặc trình điều khiển bo mạch chủ được cập nhật hoặc cài đặt gần đây (Nếu máy tính có màn hình xanh ngay sau khi bật, vui lòng vào chế độ an toàn)

 

Error Code 0x0000001A: Các vấn đề về khả năng tương thích bộ nhớ

Thay thế nó bằng một thẻ nhớ mới.

 

Error Code 0x0000007E: Vấn đề về bộ nhớ

Hãy cài đặt lại mô-đun bộ nhớ; nếu nó không có hiệu quả, hãy thay thế mô-đun bộ nhớ.

 

Error Code 0x00000080: Không tương thích giữa các thiết bị phần cứng hoặc đĩa flash USB bên ngoài.

Rút phích cắm của thiết bị phần cứng liên quan, sau đó cắm thiết bị bên ngoài vào sau khi vào hệ thống.

 

Error Code 0x000000ed: Đĩa bị lão hóa hoặc đĩa quá phân mảnh

Chống phân mảnh đĩa; nhấp vào đây để xem hướng dẫn.

 

Error Code 0x000000BE, 0x00000012: Phần mềm khác thường

Khởi động lại và chọn " last known good configuration" để quay lại giao diện người dùng hệ điều hành.

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm > https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...

Kiểu bo mạch chủ máy tính của bạn:

Trang này là hướng dẫn kích hoạt VT cho bo mạch chủ này.

Nếu hoạt động thực tế của bạn không khớp với hướng dẫn, vui lòng tìm kiếm hướng dẫn cài đặt tương ứng cho bo mạch chủ hoặc tham khảo dịch vụ khách hàng.