Giải pháp mã lỗi cài đặt MuMu Player 12

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Cài đặt Ứng dụng / Giải pháp mã lỗi cài đặt MuMu Player 12
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Giải pháp mã lỗi cài đặt MuMu Player 12
Thời gian cập nhật mới nhất:

Đã xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt trình giả lập MuMu phiên bản 12, vui lòng sử dụng "Ctrl+F" để tìm kiếm mã lỗi và thử làm theo giải pháp:

 

Mã lỗi 1

Giải pháp: Lỗi là trình cài đặt đã bị chấm dứt, vui lòng tải xuống lại và cài đặt trình giả lập; nếu bạn gặp sự cố khi cập nhật trình mô phỏng, vui lòng thử cập nhật lại.

 

Mã lỗi 33

Giải pháp: Sự cố này xảy ra do không đủ dung lượng ổ đĩa. Vui lòng xóa dung lượng ổ đĩa của ổ C, dự trữ hơn 4GB, sau đó thử tải xuống và cài đặt lại.

 

Mã lỗi 10001, 20002, 20003

Giải pháp: Sau khi đóng hoặc gỡ cài đặt phần mềm chống vi-rút, hãy tải xuống lại và cài đặt trình giả lập.

 

Mã lỗi 10002

Giải pháp: Sự cố này xảy ra do đường dẫn cài đặt bất thường. Vui lòng kiểm tra xem đường dẫn cài đặt có thể được truy cập bình thường hay không hoặc thử thay đổi đường dẫn cài đặt và cài đặt lại.

 

Mã lỗi 11001, 30012

Một số tệp được phát hiện bị chiếm trong quá trình cài đặt, có thể bị ảnh hưởng bởi phần mềm bảo vệ. Vui lòng thử:

Giải pháp 1: Tắt hoặc gỡ cài đặt phần mềm bảo vệ/chống vi-rút và thử cài đặt lại.

Kịch bản 2:

1. Thao tác "Win+R" để mở cửa sổ đang chạy và nhập "CMD";

2. Nhập dòng lệnh để thực thi sc.exe stop MuMuVMDrv;


3. Nhập dòng lệnh để thực thi sc.exe delete MuMuVMDrv;


4. Khởi động lại máy tính và mở lại cài đặt downloader.

 

Mã lỗi 30000, 30004, 30006, 30013, 50010

Hãy thử các giải pháp sau:

Giải pháp 1: Sau khi kết thúc tất cả các quy trình liên quan đến MuMu trong "Trình quản lý tác vụ", hãy khởi động lại trình tải xuống để cài đặt nó.

Giải pháp 2: Tắt hoặc gỡ cài đặt phần mềm bảo vệ/chống vi-rút và thử cài đặt lại.


Giải pháp 3: Kiểm tra xem có file trong thư mục đường dẫn cài đặt hay không, xóa tất cả các file và thử cài đặt lại.

 

Mã lỗi 30011, 50015

Quá trình cài đặt không thành công do không đủ dung lượng đĩa hệ thống. Vui lòng dọn sạch đĩa trước rồi cài đặt lại.

 

Mã lỗi 50001

Vui lòng kiểm tra máy tính của bạn và thử các giải pháp sau:

Giải pháp 1: Nếu dung lượng ổ đĩa không đủ, hãy kiểm tra dung lượng còn lại của ổ đĩa hệ thống và ổ đĩa chứa đường dẫn cài đặt trình mô phỏng. Nếu không đủ dung lượng, vui lòng dọn sạch đĩa và thử cài đặt lại.


Giải pháp 2: Nếu bộ nhớ máy tính hiện tại không đủ, hãy đóng một số chương trình hoặc xóa bộ nhớ và thử cài đặt lại.

Tùy chọn 3:

1. Thao tác "Win+R" để mở cửa sổ đang chạy và nhập "%userprofile%/.MuMuVMM";

2. Xóa các tập tin trong thư mục và thử cài đặt lại.

Giải pháp 4: Sau khi kết thúc tất cả các quy trình liên quan đến MuMu trong "Trình quản lý tác vụ", hãy khởi động lại trình tải xuống để cài đặt nó.

 

Mã lỗi 80001

Có thể đã có một phiên bản của trình cài đặt đang chạy trên máy này. Nếu xác nhận rằng trình tải xuống đã đóng, vui lòng mở "Trình quản lý tác vụ", kết thúc quá trình MuMu*.exe và thử cài đặt lại.

 

Mã lỗi 80002

Nguyên nhân của lỗi này là do phiên bản cao hơn đã được phát hiện cục bộ. Vui lòng kiểm tra:

1. Phiên bản giả lập bạn đang cài đặt thấp hơn phiên bản giả lập được cài đặt trên máy này. Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản cao hơn, vui lòng tải xuống phiên bản mới nhất từ nhật ký cập nhật trên trang web chính thức và cài đặt nó.


2. Nếu bạn chắc chắn rằng trình giả lập chưa được cài đặt trên máy này hoặc phiên bản được cài đặt trên máy này đã cũ, vui lòng mở thư mục: %public% trong trình quản lý tài nguyên, tìm và xóa thư mục: .MUMUVMM, rồi thử cài đặt lại sau khi xóa.

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...

Kiểu bo mạch chủ máy tính của bạn:

Trang này là hướng dẫn kích hoạt VT cho bo mạch chủ này.

Nếu hoạt động thực tế của bạn không khớp với hướng dẫn, vui lòng tìm kiếm hướng dẫn cài đặt tương ứng cho bo mạch chủ hoặc tham khảo dịch vụ khách hàng.