Làm sao trong khi trình giả lập bị kẹt ở 60%?

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Cài đặt khác thường / Làm sao trong khi trình giả lập bị kẹt ở 60%?
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Làm sao trong khi trình giả lập bị kẹt ở 60%?
Thời gian cập nhật mới nhất:2022-08-24

Một số người dùng có thể gặp trường hợp bị kẹt  60% trong khi khởi động giả lập khi sử dụng giả lập MuMu, người dùng gặp trường hợp này có thể tham khảo các bước sau:

Bước đầu tiên: Kiểm tra xem phần mềm chống vi-rút được cài đặt trong máy tính có chặn quá trình của trình giả lập hay không , các quy trình như NemuDrv hoặc trình giả lập NetEase MuMu ;

Bước thứ hai: Bỏ chặn quá trình giả lập bị chặn, sau khi cho phép nó chạy, hãy khởi động lại trình giả lập và thử;

Bước thứ ba: Nếu sau khi bước thứ hai hoàn thành, khởi động lại trình giả lập vẫn bị kẹt ở 60%,có thể gỡ cài đặt phần mềm chống vi-rút, hãy thử cài đặt lại trình giả lập.

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...

Kiểu bo mạch chủ máy tính của bạn:

Trang này là hướng dẫn kích hoạt VT cho bo mạch chủ này.

Nếu hoạt động thực tế của bạn không khớp với hướng dẫn, vui lòng tìm kiếm hướng dẫn cài đặt tương ứng cho bo mạch chủ hoặc tham khảo dịch vụ khách hàng.